• Direktebestilling: 07365

Vitek Miljø
Åpenhetsloven
Sist oppdatert 04.07.2024

Introduksjon og bakgrunn

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene.

Den skal bidra til at vi som bedrift reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold i våre egne selskapet og hos vare leverandører.

Utføre aktsomhetsvurderinger

i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger

Knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten

Aktsomhetsvurdering

Vitek Miljø er et selskap som er organisert under Tertnes Holding og Vestlandsentreprenøren AS. Vitek Miljø sin aktsomhetsvurdering er forankret i Tertnes Holding sin redegjørelse. Dette gjelder også selskapets etiske retningslinjer. Miljø og antikorrupsjon er også en del av var aktsomhetsvurdering.


Tilføyende redegjørelse for Vitek Miljø for perioden 01.01.2023 – 31.12.2023.

Vitek hadde 40 ansatte pr 01.01.23.
Selskapet leverer tjenester fra egne virksomheter.
Grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold de ansatte arbeider under er i selskapet definert som anstendige.

I forbindelse med valg av produkter og innkjøp av tjenester fra andre leverandører, har
Vitek Miljø stort fokus på at også disse skal ivareta krav i Åpenhetsloven.
Det gjøres ved at vi foretar leverandørevaluering i forkant av at vi inngår samarbeid eller avtaler.
Dette innebærer at vi kan innhente nødvendig dokumentasjon og erklæringer og eventuelt foreta bedriftsbesøk hos leverandøren.

Alle våre leverandører legges inn i et leverandørskjema, hvor forskjellige «parameter» evalueres og legges inn.
I gjeldende periode har vi hatt størst fokus på 5 nevnte leverandører. Her refereres det til internt skjema

Leverandør som håndterer farlig avfall, som vi transporterer til dem.
Leverandør av rørfornyingsprodukter
Leverandør av Arbeidsklær.
Leverandør av tekstilservice og vasketjeneseter.
Leverandør av utleieutstyr.

Samtlige av disse leverandører ivaretar kravene i Åpenhetsloven og det er ikke behov for iverksetting av tiltak.

Personvern innstillinger

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre dine personvernpreferanser. Det er verdt å merke seg at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler.