• Direktebestilling: 07365

Posts By :

Vitek AS

Kjenner du den egentlige tilstanden på avløpsrørene dine?

Kjenner du den egentlige tilstanden på avløpsrørene dine? 1559 1169 Vitek AS

Hører du klukking eller mistenker problemer?

Vi inspiserer hovedavløpet i huset, bistår med å finne utvendig kum eller stakepunkt hvis du ikke kjenner til dette og gir en rapport på tilstanden. Ta kontakt for et godt tilbud.

Rørinspeksjon

La oss hjelpe med å avdekke mulige feil eller mangler før du opplever kjedelige tilbakeslag, som kan bli omfattende og kostbare!

Døgntelefon:

Hele døgnet – Hele året

TETTE RØR?

TETTE RØR? 1000 667 Vitek AS

Fortvil ikke, hjelpen er en telefon samtale unna.

Tette rør kan koste deg dyrt dersom du begir deg ut på ukjent farvann.

Tette rør kan forekomme på upassende tidspunkter og være et stort hodebry for de fleste. Derfor holder vi døgnåpent med vår vakttelefon (07365). Vår kompetanse, erfaring og utstyrspark kommer godt når vi åpner tette rør effektivt når som helst på døgnet.

read more

KAMPANJE – TETTE RØR!

KAMPANJE – TETTE RØR! 2560 1440 Vitek AS

Vi åpner ditt avløp for kun 3 790,- inkl. mva!

Har ditt avløp gått tett? Fortvil ikke, hjelpen er nær deg! Ring 07365!

Fra 1.september til 31.oktober kjører vi kampanje på høytrykksspyling av tette rør! Benytt deg av dette gode tilbudet ved å ringe 07365 i dag.
Tilbudet gjelder de første to timene med arbeid inkludert kjøretid fra vårt hovedkontor.
Utrykninger utenfor ordinær arbeidstid (07:30-15:30) har egne satser.
Tilbudet retter seg mot privatmarkedet.

Vi er åpen 7 dager i uken, 365 dager i året – Ta kontakt og vi rykker ut for å hjelpe nettopp deg.

40 års erfaring fra bransjen og byens mest moderne og bredeste utstyrspark, gjør at vi leverer kvalitet!

Rørfornying er en god investering

Rørfornying er en god investering 2560 1440 Vitek AS

Lekkasjetap på vannledninger i Norge ligger på 31 prosent i snitt, et tall som har vært nærmest uendret de siste 10 årene, til tross for et sterkt fokus på ledningsfornyelse. En rapport fra Norsk Vann viser at rørfornying lønner seg.

Rapporten tar for seg det som betegnes som et bærekraftig lekkasjenivå, og vil foreligge før sommerferien. Den bygger på arbeid utført det siste året av det svenske rådgiverselskapet Rise i samarbeid med norske Powel. Under Nordisk Drikkevannskonferanse i Oslo presenterte forsker Annika Malm fra Rise noen av konklusjonene.

Rapporten viser at det kan være kostnadsbesparende å redusere lekkasjer.

Lønnsomt med færre lekkasjer

Prosjektet har utarbeidet metoder og verktøy for beregning av vanntap og lekkasjenivå. Metoden er basert på internasjonale standarder fra IWA tilpasset Norske forhold.

Rapporten viser også at det kan være kostnadsbesparende å redusere lekkasjer for mange kommuner i landet.

Vannlekkasjene påfører kommunene 350 millioner i faktiske kostnader

Norsk Vann sin rapport viser at prisen for at ca. 209 millioner m3 vann lekker ut er rundt 354 millioner kr. Det er lagt til grunn en kostnad på 273 mill. kr per år i merkostnad ved produksjon og distribusjon av drikkevannet. 81 mill. pr år knyttet til transport og rensing av vann som går i avløpsnettet.

Spørsmål om rørfornying?

Vedlikehold av pumpekum, sandfang og takrenner i borettslag – slik går du frem

Vedlikehold av pumpekum, sandfang og takrenner i borettslag – slik går du frem 2560 1702 Vitek AS

Rengjøring av pumpekum, spyling av takrenner og tømming av sandfang – hvordan fungerer det og hvorfor er det så viktig for borettslaget ditt?

Både sandfang, pumpekummer, takrenner og taknedløp må vedlikeholdes jevnlig, men hvor ofte og hvem som har ansvaret kan variere. Som regel er det styret i borettslaget eller sameiet som har vedlikeholdsansvar, og i det inngår blant annet å sørge for at sandfanget på eiendommen blir tømt, pumpekummen blir renset, og takrenner og taknedløp blir spylt fri for skitt og avfall.

Følgeskader ved for eksempel oversvømmelse kan fort bli både omfattende og dyre, og det er derfor smart å sørge for regelmessig og godt vedlikehold. Og ikke minst – skal man få igjen noe på forsikringen ved en eventuell skade, bør et slikt ansvar tas på alvor.

Her er noen tips til deg som har vedlikeholdsansvar i borettslag og bygårder:

– skal man få igjen noe på forsikringen ved en eventuell skade, bør et slikt ansvar tas på alvor

Rengjøring av pumpekum

Rengjøring av pumpekummen er viktig for å unngå lekkasje eller forstoppelse i systemet. Men her bør også du som eier i et sameie eller borettslag gjøre din del av jobben. Du har nemlig vedlikeholdsansvar for rør i eget bo – helt frem til det grener ut på et felles uttrekk.

1.

Ikke hell fett i avløpet.

Det blir ikke borte, men samler seg gjerne i pumpekummen og kan føre til forstyrrelser, ujevn drift og for mye vann.

2.

Det er kun toalettpapir som skal skylles ned

Husholdningspapir og resirkulert papir inneholder ofte limstoffer og kan omdannes til harde klumper i avløpet.

3.

Toalettet er kun ment for ditt fornødne pluss toalettpapir.

Tanntråd, tamponger, bind, bleier, våtservietter, kluter, q-tips og andre fremmedelementer må aldri ned i avløpet, da det kan sette seg fast i rør og pumpe.

Pumpekummen rengjøres ofte i tilknytning til ettersyn og service, gjerne to ganger i året. Selve jobben utføres av profesjonelle med egen tankbil og slamsuger. Pass bare på at du får dokumentasjon på at jobben er riktig utført.

Trenger du rengjøring av pumpekummen, er du velkommen til en uforpliktende prat hos oss. Ta kontakt med oss her! 

Tømming av sandfang

Det er borettslaget som står ansvarlig for å tømme og rense sandfanget. Dersom det skaper problemer i form av oversvømmelser, skader eller miljøskadelige utslipp, vil de ansvarlige eierne av sandfanget bli erstatningspliktig eller i verste fall bøtelagt. Et viktig tiltak for å hindre dette, er å tømme sandfanget jevnlig. Dessverre er det mange som glemmer å ha dette som en del av vedlikeholdsrutinene.

Men hva er et sandfang?
Et sandfang kan for eksempel være et sluk, en kum eller en rist. Du finner dem overalt i gater og veier, på gårdsplasser, i bygårder og i vaskehaller på bensinstasjoner – for å nevne noe.

De gjør en nyttig og nødvendig jobb fordi de skiller ut skitt, sand, grus, jord og giftstoffer før overflatevannet – det som ligger på bakken – havner i det kommunale rørnettet. Et rørnett som mange steder ikke klarer å få unna store vannmengder raskt nok. Det ser vi stadig eksempler på under voldsomt regnvær, spesielt i byene, noe som kan føre til overvannsflom. Ved å tømme sandfangene, kan man unngå store skader på omgivelser, miljø, eiendom og rørsystemer.

Det er flere faktorer som avgjør hvor ofte et sandfang må renses. Blant annet vil plassering i terrenget, om det har blitt strødd mye gjennom vintersesongen, og hvor mye trafikk det er over kummen, spille inn.

En tommelfingerregel er likevel at man bør tømme sandfanget når det har nådd femti prosent av maksimal lagringskapasitet, slik at det alltid er litt å gå på dersom det forekommer avvik i mengde sand og grus, eller det oppstår forsinkelser.

Å tømme og rengjøre et sandfang er en jobb for kompetente fagfolk med egnet oppsamlingsutstyr. Vi kommer gjerne på befaring, og sammen med dere setter opp en avtale med jevnlige intervaller for rens av sandfanget. Ta kontakt her! 

Spyling av takrenner og taknedløp

Takrenner og taknedløp skal tidvis få unna store mengder vann på kort tid, og da er det helt vesentlig at de er fri for skitt og avfall som kan blokkere vannveiene. Tette takrenner kan medføre ubehagelige – og dyre – fukt- og vannskader. Prisen for å rense takrenner og taknedløp er derfor liten å betale hvis du sammenligner med regningen som kommer om du skulle glemme det. I de fleste tilfeller vil ikke forsikringsselskapene dekke skader som følge av urensede takrenner og mangel på vedlikehold, så her er det viktig å være nøye.

En årlig rens, gjerne om høsten etter at bladene for alvor har begynt å falle, er et minimum for å unngå tette takrenner. Rens likevel gjerne oftere og sjekk dem jevnlig – da oppdager man som regel delvis tilstoppede nedløpsrør før det får konsekvenser. Her gjelder det å fjerne blant annet blader, skitt, grener, fuglereir og tilvekst av mose. Dette bør være en naturlig og rutinemessig del av vedlikeholdsarbeidet for enten vaktmester eller andre ansvarlige borettslaget. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av istapper.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til tømming og rens av takrenner eller taknedløp? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne!

Ikke glem rørene

Og for all del: Husk også rørene! Mange bygårder og borettslag har fortsatt gamle vann- og avløpsrør som lever på overtid. Det kan lønne seg å bestille en rørinspeksjon med noen års mellomrom, slik at en eventuell rørfornying kan planlegges i god tid og ikke bli et kostbart hastetiltak.

Spørsmål om rørinspeksjon?

Pumpekum

Har borettslaget ditt installert en pumpekum, vil denne kverne alt som føres med avløpsvannet før det pumpes ut på avløpsledningen. Med avløpsvann menes vannet fra blant annet toalett, dusj, vask og oppvask. For å ivareta en sikker drift av pumpen, har alle beboere et ansvar for at visse regler overholdes:

Sprengkulda ga enorm pågang

Sprengkulda ga enorm pågang 1060 615 Vitek AS

Det har vært en uvanlig lang kuldeperioden på Vestlandet, med flere netter på rad under ti minusgrader. Det har satt sine spor. Den siste uken har det vært rødglødende telefonlinjer til vann- og avløpsfirmaene, som har fått et skred av henvendelser fra fortvilte huseiere uten vann i verken spring, dusj eller toalett.

– Det er vilt kaos. Jeg sitter på hjemmekontor, og det ringer i ett. Bare i helgen fikk vi 200 henvendelser, sier daglig leder Bjørn Guldberg i Vitek Miljø når TV 2 ringer.  Den langvarige kulda har gitt mye frost og tele i bakken, og dermed dannet is i en rekke vannrør rundt om i byen og ellers på Vestlandet.

Sprengkulde - Tv2

Reportasje om sprengkulde, TV2 , Vitek

Se innslag på tv2.no

Kilde: TV2

Tømming og rens av sandfang, takrenne og taknedløp – hvor ofte må det gjøres?

Tømming og rens av sandfang, takrenne og taknedløp – hvor ofte må det gjøres? 614 415 Vitek AS

Både sandfang, takrenner og taknedløp må renses jevnlig, men hvor ofte og hvem som har ansvaret, varierer.

Det er ingen som ønsker seg  trøbbel, men om dere slurver med de viktige tingene er det nettopp det dere får. Vedlikehold og rens av sandfang, taknedløp og takrenner er blant det som fort blir kostbart om det ikke tas på alvor. Derfor har vi laget en enkel innføring i hvor ofte jobben må gjøres og hvem som har ansvaret for at den blir gjort.

 

Hvorfor renser vi sandfang?

Et sandfang er en rensefunksjon for sluk, kummer og rister som er plassert i veier og gater over hele landet. Funksjonen er å skille ut skitt og grus fra vannet som renner ned, som da samler seg i bunnen av kummen og lar vannet renne videre i systemet. Det er helt vesentlig at vannet får renne fritt videre fra kummene. Blir utløpet blokkert vil det kunne medføre overvannsflom og stor skade på omgivelser, miljø, eiendom og rørsystemer.

Det er flere faktorer som avgjør hvor ofte et sandfang må renses. Blant annet vil plassering i terrenget, om det har blitt strødd mye gjennom vintersesongen, samt hvor mye trafikk det er over kummen være viktige ting å tenke gjennom. Er du usikker kan VITEKs kompetente fagfolk komme på befaring og vurdering, og sammen med dere sette opp en avtale med jevnlige intervaller for rens av sandfanget.

En tommelfingerregel er at dere bør tømme sandfanget når det har nådd 50 prosent av maksimal lagringskapasitet, slik at dere alltid har litt å gå på dersom det forekommer et avvik i mengde sand og grus, eller det oppstår forsinkelser.

Finn ut hvem som har ansvaret

Det er borettslag og private eiendommer som står ansvarlig for å tømme og rense sandfang. Dersom sandfanget skaper problemer i form av oversvømmelser eller miljøskadelige utslipp, vil de ansvarlige eierne av sandfanget bli erstatningspliktig eller i verste fall bøtelagt.

Tette takrenner og taknedløp kan bli dyrt

Takrenner og taknedløp skal tidvis få unna store mengder vann på kort tid, og da er det helt prekært at de er fri for skitt og avfall som kan blokkere vannveiene. Tette takrenner kan medføre ubehagelige – og dyre – fukt- og vannskader. Prisen for å rense takrenner og taknedløp er derfor liten å betale, sett opp mot den potensielle regningen som ligger på lur dersom du skulle glemme det. I de fleste tilfeller vil ikke forsikringsselskapene dekke skader som følge av takrenner som ikke har vært renset, så her gjelder det å være ekstra obs.

En årlig rens, gjerne på høsten etter at løvet for alvor har begynt å legge seg oppi rennene, er minimum for å unngå problemer med tette takrenner. Få vekk blader, skitt, grener, fuglereir eller tilvekst av mose og lignende.

Å rense takrenner og taknedløp bør være en selvfølgelig del av det rutinemessige vedlikeholdsarbeidet for vaktmesteren eller andre ansvarlige for drift i borettslag og sameier. Eier du enebolig eller tomannsbolig (eller om dere er enda flere som deler hus), burde dere avklare på forhånd hvem som tar på seg ansvaret for å rense takrennene. Har en takrenne gått tett på «naboens side», men dere deler rennesystem, kan dette få store konsekvenser også for deg.

Har du flere spørsmål om tømming og rens av sandfang, takrenner eller taknedløp? Ta kontakt med oss i VITEK, så hjelper vi deg gjerne!

DETTE MÅ DU GJØRE OM DU MISTENKER LEKKASJE ELLER TETTE RØR

DETTE MÅ DU GJØRE OM DU MISTENKER LEKKASJE ELLER TETTE RØR 2560 1861 Vitek AS

Har vasken begynt å surkle, eller blir det litt vel mye vann på gulvet når du dusjer? Da kan det hende du har lekkasje eller tette rør. Vi gir deg tipsene til hva du bør gjøre i begge tilfeller.

Skader på rør kan bli kostbart å rette opp i, både i form av tid og penger. Derfor er kontroll på rørenes tilstand noe av det viktigste du gjør som eier av en bolig eller et bygg med tilhørende rørnett. Vi gir deg her en innføring i hvordan du kan finne ut av eventuelle problemer så tidlig som mulig, og hva du må gjøre for å løse dem.

TEGN PÅ PROBLEMER MED RØRENE

Det er flere ting du kan se etter som avslører hvordan rørene egentlig har det bak vegger, under gulv eller i tak. Ideelt sett skulle man hatt aquastop (en sensor som gir beskjed i form av pipelyd og lys ved oppdaget lekkasje – mye brukt under oppvaskkummen på kjøkken) overalt og langs alle rør, men den teknologien har vi ikke helt enda. Vi er foreløpig nødt til å oppdage problemene på gamlemåten ved å se, lytte, kjenne og lukte.

I noen tilfeller vil du bli kontaktet av kommunen om at det er oppdaget en lekkasje eller fortetning på rørene dine som er koblet til det kommunale rørnettet, og blir pålagt å rette opp i dette. I andre tilfeller må du altså oppdage lekkasje eller tette rør på egenhånd.

TETTE RØR

Dersom et rør har gått tett, oppdager du dette som regel ved å legge merke til at noe forandrer seg fra normalen. Begynner for eksempel vannet å renne unormalt sakte ned i sluket når du dusjer eller vasker hendene dine? Har det begynt å lukte annerledes og vondt i huset uten at du finner noen åpenbar årsak? Kommer det klukkelyder fra vannlåsene? Da er det viktig å ta en sjekk av rørenes tilstand, så slipper du forhåpentligvis unna en muligens ødeleggende oversvømmelse.

Les mer: Slik åpner du tette rør

Det beste du kan gjøre ved mistanke om tette rør, er å ta kontakt med fagfolk. Plumbo og andre avløpsåpnere kan i verste fall gjøre mer skade enn det gjør godt om det ikke blir brukt riktig, eller ved feil anledninger. La profesjonelle ta seg av vurderingen om hvorvidt det holder med avløpsåpner, eller om det er nødvendig å spyle rørene på en skånsom og effektiv måte.

LEKKASJE

Lekkasjer på rørene hjemme hos deg selv oppdages ofte ved at du hører en konstant suselyd selv om ingen av vannrørene dine er i bruk. Det skal altså være stille fra rørene når de ikke brukes. Det kan også skje at du plutselig oppdager at det kommer vann opp fra gulvet/bakken, eller at det drypper fra tak og er fukt på vegger.

Mistenker du at du har en lekkasje på gang, er det første du må gjøre å finne frem til hovedkranen og få stengt av vannet. Ta også bilder av eventuelle vannskader, da dette er noe forsikringsselskapet ditt gjerne ber om. Prøv å forhindre videre vannskader ved å fjerne fukt der det er mulig. Videre vil det være opp til forsikringsselskapet ditt å skaffe hjelp til å rette opp i skader som kan ha oppstått av lekkasjen.

For å forebygge nye lekkasjer kan det være lurt å vurdere rørfornying. Har det først gått lekk én gang, tyder dette på at rørenes tilstand kunne vært bedre og at sannsynligheten for nye lekkasjer dessverre er ganske høy.

FÅ PROFESJONELL HJELP

VITEK tilbyr ekspertise både om du har fått problemer med tette rør, eller trenger å fornye eksisterende rør. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat, enten det dreier seg om forebygging av skade eller hjelp når uhellet allerede er ute.

HAR DU SJEKKET VANNLÅSEN I DET SISTE?

HAR DU SJEKKET VANNLÅSEN I DET SISTE? 997 641 Vitek AS

Alle boliger har vannlåser. De er under servanten på badet eller vasken på kjøkkenet. De er i sluket i gulvet, dusjkabinettet og på toalettet. Når var sist du sjekket dine vannlåser?

En vannlås er en helt essensiell del av rørsystemet i et hjem. Denne lille dingsen låser nemlig vannet fra å renne bort, og er svært viktig da det er deler i avløpsrøret som alltid skal stå i vann. Dette skaper et skille mellom avløpssystemet og resten av rommet. Uten vannet i vannlåsen ville vond lukt og ubehagelige gasser fylt rommene vi er i til daglig – noe alle selvfølgelig ønsker å unngå.

De aller fleste vannlåser har en S-, U-, Q- eller J-form, men mer moderne typer kan også komme i andre former. Vannlåsen er enkel å lokalisere og se under vasker, mens i gulvet eller toalettet er de gjerne helt skjult.

HVA SKJER DERSOM VANNLÅSEN IKKE FUNGERER SOM DEN SKAL?

Dersom vannlåsen ikke fungerer som den skal kan man oppleve luktproblemer eller tette rør. Dette kan være til stor irritasjon for de som bor i hjemmet, og føre til at ulike rom blir vanskelig å oppholde seg i.

Ofte oppdager man det raskt hvis vannet i vasken på badet eller kjøkkenet ikke renner skikkelig ned i sluket, men i noen tilfeller merker man ikke dette umiddelbart. Noen ganger setter vi for eksempel på vann i kjøkkenvasken for å skylle grønnsaker eller bløtlegge gryter og kasseroller. I det neste øyeblikket distraheres vi av en telefonsamtale, at barna roper eller av at noen banker på ytterdøra. Renner ikke vannet skikkelig ned i sluket da kan det raskt flomme over. Dette kan føre til store mengder vann på kjøkkenbenken og gulvet, og i visse tilfeller også små fuktskader.

HVORFOR OPPSTÅR PROBLEMER MED VANNLÅSEN?

Problemer med vannlåsen kan oppstå titt og ofte. Det er svært vanlig at vannlåsen blir tett, og med det også fører til tette rør. Dette kommer av at hår, fett, matrester og annet grums kan klumpe seg i vannlåsen.  Noen ganger er det også slik at pakningen som skal sitte rundt «koppen» før man skrur på plass vannlåsen ikke er festet skikkelig. Det er viktig at den sitter godt. Er den løs vil det kunne føre til vannlekkasjer.

Har man et rom som sjeldent blir brukt kan det også være slik at vannet som skal ligge i vannlåsen rett og slett har fordampet med tid. Dette er spesielt vanlig på hyttebad og kjøkken, som kun brukes i helger eller ferier. Dette fører selvsagt til at skillet mellom avløpssystemet og resten av rommet forsvinner, noe som vil bli tydelig gjennom en vond lukt.

SLIK KAN DU ENKELT VEDLIKEHOLDE VANNLÅSEN

Det er relativt enkelt å vedlikeholde vannlåsen, og man trenger som regel ikke gjøre det mer enn et par ganger i året. Alle bør også kunne rense vannlåsene sine manuelt, fremfor å alltid benytte seg av sterke kjemikalier – som mange bruker feil og ender opp med å skape mer skade enn nytte.

Det aller første du må gjøre er å skru av vannlåsen, som henger rett under vasken, ved å løsne de store mutterne eller boltene som holder delene sammen. Sett gjerne en bøtte under vasken slik at du har noe som kan fange opp vann eller andre ting som måtte falle ut.

Deretter demonterer du systemet, og renser delene hver for seg. Dra ut eventuelt hår eller matrester, og vask delene med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel. Skrubb godt med en børste på innsiden av rørene, slik at alt belegg fjernes.

Er det vanskelig å komme til i vannlåsen kan du bruke en tykk ståltråd. Bøy denne og stak vekk eventuelle propper av hår, fett og smuss.

Til slutt er det bare å sjekke over alle delene som du har rengjort. Er noen av dem skadet bør de byttes ut. Så skrur du alt på plass i riktig rekkefølge. Husk her å sikre at pakningen sitter godt.

Har du en vannlås med fotventil vil disse ofte være utstyrt med en bunnpropp. Denne kan løsnes slik at du ikke må demontere hele rørsystemet for å rense vannlåsen. Finnes ikke denne bunnproppen kan du rense så godt det lar seg gjøre gjennom avløpet til vasken.

GÅTT PÅ EN RØRSMELL?

Det er vel og bra å kunne vedlikeholde vannlåsen på egenhånd, men i visse tilfeller vil ikke rengjøring av vannlåsen løse problemer med tette rør eller vond lukt. Da kan det være lurt å kontakte fagpersoner som kan løse situasjonen raskt og effektivt. VITEK har lang erfaring med alle typer rør i ulike hjem og boliger. Du kan kontakte oss for en uforpliktende befaring og et tilbud dersom du ikke får has på rørene dine. Vi garanterer at arbeidet blir utført til punkt og prikke, slik at din hverdag igjen kan bli stressfri.

ER UHELLET ALLEREDE UTE? SLIK KAN DU FIKSE RØRENE SELV

ER UHELLET ALLEREDE UTE? SLIK KAN DU FIKSE RØRENE SELV 2000 1000 Vitek AS

Mye kan skje med rørene i hjemmet. Enten det er en vannlekkasje eller tette rør finnes det heldigvis enkle triks som kan løse problemet. Lær hvordan du fikser rørene dine selv.

Uansett om du bor i en enebolig, et rekkehus eller en leilighet vil de aller fleste oppleve ulike rørproblemer. Noen vil måtte tilkalle profesjonell hjelp, men det er også mange situasjoner der du kan fikse rørene selv. Her til lands er det oftest tette rør som forårsaker vansker på bad eller kjøkken. Andre ganger har rørene gått lekk av en eller annen grunn. Da finnes det enkel førstehjelp som kan få rørene til å fungere optimalt igjen.

TETTE RØR? SLIK GÅR DU FREM FOR Å FÅ VANNET TIL Å RENNE FRITT IGJEN

Tette rør er et av de vanligste rørproblemene folk flest opplever. Vasken, badekaret, toalettet eller dusjen kan alle bli rammet av tette rør og vann som ikke forsvinner. Det skal gjerne lite til for å få løst problemet, men det mange glemmer er å starte forsiktig. Skal man få vannet til å renne fritt igjen bør man gå skånsomt frem slik at man ikke forårsaker mer skade enn nytte.

Begynn gjerne med å se om du kan trekke opp hår, matrester eller annet grums fra sluket. Deretter er ofte det enkle det aller beste. En sugekopp eller stake og litt varmt vann har fått bukt med mang et tett rør, og er som regel det eneste botemiddelet som behøves.

Går det ikke med manuell kraft finnes det mange kjemikalier som lover å løsne blokkeringer i rør. Her er det utrolig viktig at man leser pakningsvedlegget nøye slik at man ikke skader rørene sine. Noen har opplevd etseskader på rørene, og er man ikke varsom har flere også fått skader på egen hud også. Vær derfor ytterst påpasselig med å følge instruksjonene og å beskytte huden din mot kjemikaliene.

RØRLEKKASJE? DETTE BØR DU GJØRE

Dersom det flyter over av vann på badegulvet eller du hører irriterende dryppelyder under kjøkkenvasken har du mest sannsynlig fått en lekkasje i et rør. Det aller første du bør gjøre her er å stenge hovedkranen slik at det ikke renner for mye vann ut av røret. Vannskader er ikke uvanlig ved lekkasjer, og får man ikke stoppet problemet tidsnok vil skadene kunne bli kostbare. Husk også å ta bilder av lekkasjen dersom det er mulig, slik at du har noe å vise dersom dette blir en forsikringssak. Etter billedtakingen bør du sette i gang med å fjerne vann og fukt slik at skadeomfanget ikke forverres. Eiendeler som eventuelt kan bli påvirket av lekkasjen bør du også flytte.

Ofte vil en vannlekkasje komme fra løse vannlåser i for eksempel kjøkkenbenken eller ved andre avløp. Å etterstramme vannlåser er derfor en god idé, og kan også være en enkel løsning på problemet. Andre ganger er det tette rør som fører til små oversvømmelser, og da vil problemet naturlig nok forsvinne når du får løsnet opp i blokkeringen.

Rørlekkasjer kan også være vanskeligere å hanskes med. Noen ganger kommer de av alderdom og slitasje, andre ganger av ufaglært arbeidskraft eller at man rett og slett har fått satt inn feil rør til boligen. Produksjonsskader på rør kan også forekomme, og etterhvert føre til lekkasjer. I disse tilfellene vil det være behov for profesjonell hjelp. Mens du venter kan du forsøke å teipe igjen eventuelle lekkasjer hvis behovet er prekært, men ofte vil en rørlegger kunne komme relativt raskt.

BEDRE FØRE VÀR ENN ETTER SNAR

Det er alltid greit å kunne grunnleggende førstehjelp for rørene i boligen, men forebyggende tiltak er uansett det lureste. Å forhindre tette rør, gjennomføre regelmessige rørinspeksjoner og utføre arbeid på rørene når behovet melder seg.

Dersom uhellet viser seg for stort eller komplisert for enkel førstehjelp er det også viktig at man kontakter fagpersoner som kan hjelpe. VITEK har jobbet med rør i mange år, og har bred erfaring fra alle typer hjem og boliger. Vi kan være behjelpelige dersom du trenger hjelp til å få rørene dine på rett kjøl igjen. Kontakt oss for en uforpliktende befaring og et tilbud, så garanterer vi at arbeidet blir utført skikkelig.

Personvern innstillinger

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre dine personvernpreferanser. Det er verdt å merke seg at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler.