• Direktebestilling: 07365

pumpekum

Vedlikehold av pumpekum, sandfang og takrenner i borettslag – slik går du frem

Vedlikehold av pumpekum, sandfang og takrenner i borettslag – slik går du frem 2560 1702 Vitek AS

Rengjøring av pumpekum, spyling av takrenner og tømming av sandfang – hvordan fungerer det og hvorfor er det så viktig for borettslaget ditt?

Både sandfang, pumpekummer, takrenner og taknedløp må vedlikeholdes jevnlig, men hvor ofte og hvem som har ansvaret kan variere. Som regel er det styret i borettslaget eller sameiet som har vedlikeholdsansvar, og i det inngår blant annet å sørge for at sandfanget på eiendommen blir tømt, pumpekummen blir renset, og takrenner og taknedløp blir spylt fri for skitt og avfall.

Følgeskader ved for eksempel oversvømmelse kan fort bli både omfattende og dyre, og det er derfor smart å sørge for regelmessig og godt vedlikehold. Og ikke minst – skal man få igjen noe på forsikringen ved en eventuell skade, bør et slikt ansvar tas på alvor.

Her er noen tips til deg som har vedlikeholdsansvar i borettslag og bygårder:

– skal man få igjen noe på forsikringen ved en eventuell skade, bør et slikt ansvar tas på alvor

Rengjøring av pumpekum

Rengjøring av pumpekummen er viktig for å unngå lekkasje eller forstoppelse i systemet. Men her bør også du som eier i et sameie eller borettslag gjøre din del av jobben. Du har nemlig vedlikeholdsansvar for rør i eget bo – helt frem til det grener ut på et felles uttrekk.

1.

Ikke hell fett i avløpet.

Det blir ikke borte, men samler seg gjerne i pumpekummen og kan føre til forstyrrelser, ujevn drift og for mye vann.

2.

Det er kun toalettpapir som skal skylles ned

Husholdningspapir og resirkulert papir inneholder ofte limstoffer og kan omdannes til harde klumper i avløpet.

3.

Toalettet er kun ment for ditt fornødne pluss toalettpapir.

Tanntråd, tamponger, bind, bleier, våtservietter, kluter, q-tips og andre fremmedelementer må aldri ned i avløpet, da det kan sette seg fast i rør og pumpe.

Pumpekummen rengjøres ofte i tilknytning til ettersyn og service, gjerne to ganger i året. Selve jobben utføres av profesjonelle med egen tankbil og slamsuger. Pass bare på at du får dokumentasjon på at jobben er riktig utført.

Trenger du rengjøring av pumpekummen, er du velkommen til en uforpliktende prat hos oss. Ta kontakt med oss her! 

Tømming av sandfang

Det er borettslaget som står ansvarlig for å tømme og rense sandfanget. Dersom det skaper problemer i form av oversvømmelser, skader eller miljøskadelige utslipp, vil de ansvarlige eierne av sandfanget bli erstatningspliktig eller i verste fall bøtelagt. Et viktig tiltak for å hindre dette, er å tømme sandfanget jevnlig. Dessverre er det mange som glemmer å ha dette som en del av vedlikeholdsrutinene.

Men hva er et sandfang?
Et sandfang kan for eksempel være et sluk, en kum eller en rist. Du finner dem overalt i gater og veier, på gårdsplasser, i bygårder og i vaskehaller på bensinstasjoner – for å nevne noe.

De gjør en nyttig og nødvendig jobb fordi de skiller ut skitt, sand, grus, jord og giftstoffer før overflatevannet – det som ligger på bakken – havner i det kommunale rørnettet. Et rørnett som mange steder ikke klarer å få unna store vannmengder raskt nok. Det ser vi stadig eksempler på under voldsomt regnvær, spesielt i byene, noe som kan føre til overvannsflom. Ved å tømme sandfangene, kan man unngå store skader på omgivelser, miljø, eiendom og rørsystemer.

Det er flere faktorer som avgjør hvor ofte et sandfang må renses. Blant annet vil plassering i terrenget, om det har blitt strødd mye gjennom vintersesongen, og hvor mye trafikk det er over kummen, spille inn.

En tommelfingerregel er likevel at man bør tømme sandfanget når det har nådd femti prosent av maksimal lagringskapasitet, slik at det alltid er litt å gå på dersom det forekommer avvik i mengde sand og grus, eller det oppstår forsinkelser.

Å tømme og rengjøre et sandfang er en jobb for kompetente fagfolk med egnet oppsamlingsutstyr. Vi kommer gjerne på befaring, og sammen med dere setter opp en avtale med jevnlige intervaller for rens av sandfanget. Ta kontakt her! 

Spyling av takrenner og taknedløp

Takrenner og taknedløp skal tidvis få unna store mengder vann på kort tid, og da er det helt vesentlig at de er fri for skitt og avfall som kan blokkere vannveiene. Tette takrenner kan medføre ubehagelige – og dyre – fukt- og vannskader. Prisen for å rense takrenner og taknedløp er derfor liten å betale hvis du sammenligner med regningen som kommer om du skulle glemme det. I de fleste tilfeller vil ikke forsikringsselskapene dekke skader som følge av urensede takrenner og mangel på vedlikehold, så her er det viktig å være nøye.

En årlig rens, gjerne om høsten etter at bladene for alvor har begynt å falle, er et minimum for å unngå tette takrenner. Rens likevel gjerne oftere og sjekk dem jevnlig – da oppdager man som regel delvis tilstoppede nedløpsrør før det får konsekvenser. Her gjelder det å fjerne blant annet blader, skitt, grener, fuglereir og tilvekst av mose. Dette bør være en naturlig og rutinemessig del av vedlikeholdsarbeidet for enten vaktmester eller andre ansvarlige borettslaget. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av istapper.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til tømming og rens av takrenner eller taknedløp? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne!

Ikke glem rørene

Og for all del: Husk også rørene! Mange bygårder og borettslag har fortsatt gamle vann- og avløpsrør som lever på overtid. Det kan lønne seg å bestille en rørinspeksjon med noen års mellomrom, slik at en eventuell rørfornying kan planlegges i god tid og ikke bli et kostbart hastetiltak.

Spørsmål om rørinspeksjon?

Pumpekum

Har borettslaget ditt installert en pumpekum, vil denne kverne alt som føres med avløpsvannet før det pumpes ut på avløpsledningen. Med avløpsvann menes vannet fra blant annet toalett, dusj, vask og oppvask. For å ivareta en sikker drift av pumpen, har alle beboere et ansvar for at visse regler overholdes:

Personvern innstillinger

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre dine personvernpreferanser. Det er verdt å merke seg at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler.