• Direktebestilling: 07365

Rørtjenester

Vi bruker det mest avanserte utstyret i markedet og har godt kvalifisert personell som oppdateres med de siste kursene på markedet.

Rørinspeksjon av hovedledninger

Kameraene kan benyttes i alle rør fra 4`` og oppover til 1000 mm, og kan entres via minikummer og andre moderne kumtyper

Kamera monteres på en selvgående traktor som styres fra operatør inne i bilen

TV-bilene er utstyrt med opptil 600 meter kamerakabel

På det største utstyret har vi også fallmålingsutstyr

Dokumentasjon

All dokumentasjon på filmingen overføres elektronisk eller på minnepinne til oppdragsgiver sammen med detaljert skriftlig rapport etter utført oppdrag.

Tetthetskontroll og trykktesting

Trykktesting

Når vi trykktester, settes et angitt trykk på ledningen for å dokumentere at rørene holder tett under et høyere trykk enn driftstrykket

Rapportering

Resultatene sammenfattes i en grafisk rapport der også hele loggen legges ved. Dette gir ekstra sikkerhet både for kunden og ledningsinnehaveren. All dokumentasjon leveres både digitalt og i papirform

Måleresultater

Måleresultatene lagres elektronisk og følges opp med detaljerte skriftlige rapporter, basert på Norsk Vann Standard

Tetthetsprøving

Vi utfører også tetthetsprøving av selvfalls ledninger og kummer. Her er prinsippene de samme som ved trykktesting

Desinfisering og rensing

Desinfisering

Vi desinfiserer alle typer vannledninger ved å pumpe inn en natriumhypoklorittblanding i rørsystemet

Metode

Metoden er i henhold til Norsk Standard. Rensing av vannledninger utføres i de aller fleste tilfeller med skumpigg

Kvalitets sikring

Røret blir etter en slik jobb alltid desinfisert, og vannprøve blir innlevert til analyse

Trasèsøk

Vitek trasésøker alle typer rør ved hjelp av en sonde som utgir høyfrekvente lyder

Sonden sendes inn i rørene med et kamera eller stakefjær

Lyden fanges opp av en mottaker på bakken som gir oss en nøyaktig plassering på rørene

Vi forteller deg dybde rørene ligger på

Lekkasjesøk

Vi finner ut hvor lekkasjen er, med god nøyaktighet

Vi bruker det mest avanserte utstyret i markedet

Vi har godt kvalifisert personell som oppdateres med de siste kursene på markedet

Tining av rør

Sørg for varme spesielt i rommet hvor vannledningen kommer inn i huset

Hvorfor ringe Vitek?

Når vann fryser til is, øker volumet med ca 10%.

I en lukket ledning vil trykket i ledningen stige helt til noe brister

For å unngå ytterligere skade på bygning eller andre gjenstander, bør det brukes fagfolk til tinejobben

Våre avanserte kameraer kan kontrollere rør fra 2 til 100 cm i diameter. Kamera kan passere gjennom rør med flere 90 graders vinkler.

Personvern innstillinger

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre dine personvernpreferanser. Det er verdt å merke seg at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler.