• Direktebestilling: 07365

rehabilitering

RØRFORNYING SOM KONKRET MILJØARBEID I TRAFIKKEN

RØRFORNYING SOM KONKRET MILJØARBEID I TRAFIKKEN 2560 1810 Vitek AS

RØRFORNYING GIR DEG NYE RØR UTEN Å FORSTYRRE TRAFIKKEN

Rørfornying har noen klare fordeler fremfor tradisjonelt rørbytte. At det tar kortere tid og krever minimalt med graving og flytting av masser, gjør at det blir rimeligere, og er langt mer skånsomt mot miljøet.

Filmen nedenfor viser at rørfornying kan gjøres samtidig som trafikken går som normalt. Det betyr at køene blir mindre eller opphører fullstendig. På denne måten unngår man også upraktisk omdirigering via veier og jernbanespor som ikke er ment for stor trafikk.

 

RØRFORNYING SOM PROAKTIVT MILJØARBEID

Rørfornying av avløpsrør under gater, veier, torg og bygninger har blitt utført siden 70-tallet. Metodene og produktene har utviklet seg mye siden den gang. Gravefrie metoder, som også kalles NoDig, har spart ledningseiere for enorme summer siden den gang.

Ser vi bort fra de rent kostnadsmessige fordelene ved rørfornying, er det ingen tvil om at dette også har direkte positiv innvirkning på miljøet. Transport av jord, stein, asfalt og annen tung masse vil kreve tunge transportmidler. Jo tyngre transport – desto større økning i utslipp av miljøskadelig CO2. I tillegg vil flere køer som følge av omdirigering og veiarbeid føre til økte utslipp og slitasje på små veier som ikke er ment for å tåle den økte trafikken. Økt trafikk er også en trussel mot trafikksikkerheten for fotgjengere langs det som i utgangspunktet er ment å være fredelige villaområder og skoleveier.

Filmen ovenfor gir et godt eksempel på hvordan vi kan fornye rør uten å forstyrre trafikken. Vår infrastruktur er en integrert del av vårt samfunn, og det spiller ingen rolle om transportmidlene er drevet av el, bensin, diesel eller annet – rørfornying er kostnadseffektivt, økonomisk fordelaktig og forstyrrer minimalt, sett opp mot å grave for å bytte og reparere rør.

 

 

 

UTSETTER DU RØRSJEKKEN? DET ER EN DÅRLIG IDÉ.

UTSETTER DU RØRSJEKKEN? DET ER EN DÅRLIG IDÉ. 800 400 Vitek AS

Å sjekke rørene er ikke øverst på listen over ting å gjøre hjemme for folk flest, men konsekvensene er store dersom man overser det fullstendig. Vi gir deg svar på hvorfor du ikke må utsette rørsjekken!

En rørinspeksjon kan redde deg fra store kostnader. Med årene vil alle rør få et belegg av fett, kjemikalier og matrester. Dette belegget vil bare vokse med tiden, og de fleste av oss er ikke spesielt flinke til å tenke over vedlikehold og forebygging av tette rør i hverdagen.

Foretar du en rørinspeksjon, vil du ha kontroll på rørenes tilstand og kunne foreta en utbedring dersom det er behov, slik at du kan legge deg om kvelden med god samvittighet og uten frykt for at noe vil skje med rørene dine. Det er tross alt du som er ansvarlig for at avløpsrørene fra huset og ut til den kommunale ledningen, også kalt stikkledningen, er i god stand.

 

NÅR BØR DU TA EN RØRSJEKK?

Rørinspeksjon er ikke noe du trenger å gjøre årlig. Det holder i massevis om du tar en sjekk av rørene dine en gang i tiåret. Forhør deg gjerne med fagfolk på stedet om når du bør ta en rørsjekk neste gang, for dette kan avhenge av ulike forhold der du bor.

Har du overtatt en bolig og denne er eldre enn 40 år, anbefales det å ta en rørsjekk, med mindre det foreligger dokumentasjon på at det nylig er utført.

EN RØRLEGGER FÅR IKKE GJORT SAMME JOBBEN

Å sjekke rørene jevnlig er en viktig del av det å eie en bolig, og velfungerende rør er vesentlig for trivselen i hjemmet. En rørlegger vil kunne hjelpe deg med mange problemer som oppstår i forbindelse med rørene dine, men en rørlegger er først og fremst en ekspert på å montere, reparere, installere eller tilpasse rørtekniske installasjoner – hvilket en rørsjekk ikke er en del av.

En rørinspektør kan derimot gjøre flere av oppgavene en rørlegger ofte blir ringt for. Har du et tett sluk eller et tett toalett, er det en rørinspektør du bør ringe.

DISSE TEGNENE TYDER PÅ AT DU BØR GJENNOMFØRE EN RØRINSPEKSJON

 1. Det kommer klukkelyder
  Klukkelyder fra avløpene dine er noe av det første som indikerer problemer. Lydene oppstår når vannet må bytte plass med luften i røret for å renne gjennom, og er forårsaket av alt for liten plass. Dette ser man spesielt ofte på kjøkken der det havner mye fett i avløpet.Les også: Har vasken din begynt å klukke.
 2. Det kommer vond lukt
  Når et rør går helt eller delvis tett, koser bakteriene seg. Å få spylt rørene er helt nødvendig for å fjerne den dårlige lukten som kommer opp fra sluket, i tillegg til å forhindre ytterligere skader på rørene.
 3. Du har en bolig med eldre rørsystem
  Rør, og kvaliteten på dem, har endret seg mye gjennom tidene. I eldre boliger finner man svært varierende tilstand på rørene ut fra når systemet kom på plass og hvordan eiere gjennom tidene har vedlikeholdt dem. Med en rørinspeksjon vil du få svar på hvordan det står til hos deg, og er det så ille at rørspyling ikke holder – da har man heldigvis rørfornying som en suveren metode. Rørfornying gjør at du i mange tilfeller ikke trenger å bytte ut de gamle rørene.
  Les også: 7 gode grunner til å velge rørfornying
 4. Avløpet blir ofte tett
  Blir avløpene dine ofte tette og du gang på gang henter frem Plumbo, da løser du ikke det egentlige problemet og utsetter potensielt rørene for mer skade. Plumbo og andre renseprodukter er veldig sterkt for rørene og kan føre til skader og lekkasjer. Ring etter en rørinspeksjon, for mest sannsynlig må rørene dine spyles, om ikke de trenger en enda større operasjon.

RØRINSPEKSJON MÅ GJØRES AV KOMPETENTE FOLK

Det finnes mange tilbydere av rørinspeksjon og rørspyling på markedet, men ikke alle driver like seriøst. Sjekk at aktuelt rørinspeksjonsfirma er medlem av Rørinspeksjon Norge (RIN). VITEK har som mål å bidra til økt trygghet og gi riktig informasjon til de som trenger det. VITEK er også en etablert spesialist innen alle tjenester som har med rør og avløpssystemer å gjøre, med spesialistkompetanse innenfor rensing og inspeksjon av rør samt rørfornying.

 

DET VIKTIGSTE Å VITE OM NÅR DU SKAL PUSSE OPP

DET VIKTIGSTE Å VITE OM NÅR DU SKAL PUSSE OPP 800 400 Vitek AS

Planlegger du å pusse opp? Da er det mange feller å gå i. Her gir vi deg en innføring i det viktigste å vite om når du skal pusse opp boligen din.

Når man skal pusse opp er det mange regler å forholde seg til – spesielt når det gjelder våtrom, vann og avløp. Ser du bort fra forskriftene, finnes det fortsatt flust med feller du kan gå i. Unngå å gå på en skikkelig oppussingstabbe – vi gir deg noen pekepinner på hva som er det viktigste å vite om når du skal pusse opp.

HVA KAN DU GJØRE SELV, OG NÅR TRENGER DU FAGFOLK?

Generelt er det greit å ha en viss grad av selvinnsikt hva gjelder egne ferdigheter. Er du fingernem nok til at du er sikker på at oppussingsobjektet faktisk blir fint til slutt? De fleste klarer å male, sparkle, legge lister eller tapetsere. Enkelte ting kan det fortsatt være greit å få hjelp til – og noen ting er du pålagt å få hjelp til.

Ved mer avansert oppussing, som for eksempel bytte av elektrisk anlegg, endring av bærende konstruksjoner eller om du vil pusse opp et bad, er det nødvendig å bruke fagfolk. På den måten sikrer du at alt skal bli gjort i henhold til lover og forskrifter. Har du ikke alt på stell og noe galt skulle skje, vil sjansene være store for at forsikringsselskapet ditt ikke ønsker å dekke skadene. Særlig hvis årsaken oppstod i det elektriske anlegget eller i forbindelse med våtrom og rør.

Det er greit å forholde seg til en regel om at alt som har med strøm og vann å gjøre, bør det brukes autorisert fagfolk. Se til at bedriften kan levere en samsvarserklæring, som viser til at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav. Denne dokumentasjonen vil du trenge ved salg av bolig, eller for forsikringsselskap dersom uhellet er ute.

SKAFF DEG INFORMASJON OM BOLIGEN DIN PÅ FORHÅND

Før du går i gang med oppussingen, enten du har valgt å gjøre det selv eller om du har satt håndverkere på saken, vil du tjene godt på å ha kartlagt så mye som mulig på forhånd. Disse spørsmålene er vanligvis smart å få svar på:

Hvor befinner rørene seg?

 • Går de gjennom noen vegger du må være obs på?
 • Finnes det tegninger av boligen din?
 • Hvor gamle er rørene?
 • Hvor ligger de elektriske kursene?
 • Hva slags stand er sikringsskapet i?
 • Hva slags materialer består vegger, gulv og tak av?
 • Hvor er de bærende konstruksjonene?
 • Hvis du er usikker kan du be om hjelp fra fagfolk.

IKKE SLURV MED VÅTROMMENE!

Det kanskje mest utsatte rommet ved oppussing, er badet. Vi som jobber i VITEK ser alt for ofte hjemmesnekrede løsninger der folk har tatt seg vann over hodet eller prøvd å spare penger. Er man ikke faglært eller virkelig har god peiling på hva man driver med, vil det som regel oppstå problemer, rask slitasje eller lekkasjer som er vanskelige å oppdage. Problemer på et bad er som regel svært dyre å rette opp i, og skadene kan bli store før du oppdager dem.

Og for all del – ikke bruk svart arbeid. Det innebærer høy risiko, og du kan heller ikke dokumentere at jobben har blitt gjort av fagfolk. Det kan koste deg dyrt den dagen du legger boligen ut for salg eller du ønsker å gå igjen penger på forsikringen.

Å SJEKKE RØRENE ER EN RIMELIG LANGTIDSINVESTERING

Skal du pusse opp bad eller kjøkken, må du forholde deg til om du er nødt til å bytte rør eller om rørfornying er tilstrekkelig metode for deg. Bor du i borettslag er det spesielt viktig å ha forhørt seg med styret om det foreligger planer om å fornye rørene eller oppussing i deres regi i nær fremtid. Det er også egne regler som gjelder dersom man vil gjøre noe med rør som går gjennom veggene mellom flere boenheter – ofte må det sendes inn søknad for å få lov til å røre disse. Forhør deg med fagfolk for å finne ut hva som gjelder for deg!

For å avgjøre om du kan gå for førfornying, må du ta kontakt med et rørfornyingsfirma for å avtale en befaring. På befaringen vil de se på hva slags stand rørene dine er i og hva som kan gjøres. Rørfornying krever at rørene holder en viss standard, men det skal ganske mye til for at det ikke skal være mulig å rørfornye hele eller deler av jobben du ønsker å få gjort. Rørfornying er en svært praktisk og enkel måte å «legge» rør på, med like lang levetid som helt nye rør.

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig og uforpliktende samtale.

 

DETTE MÅ DU VITE OM RØRFORNYING AV STIKKLEDNINGER

DETTE MÅ DU VITE OM RØRFORNYING AV STIKKLEDNINGER 2560 1353 Vitek AS

Som huseier er du ansvarlig for stikkledningen, eller røret, som kobler huset ditt sammen med det offentlige rørnettet. Unngå store utgifter – velg rørfornying før det oppstår problemer.

Kommuner i hele landet har for lengst innsett at renovering av stikkledninger er helt nødvendig for å redusere lekkasjene i rørnettet. Likevel er det huseier som er ansvarlig for gjennomføringen av dette. Problemet er at nesten halvparten av alle huseiere ikke er oppdatert og bevisst på hva slags tilstand ens egen stikkledning er i, og om det er behov for utbedring.

Derfor vil kommunen komme med pålegg om utbedring dersom du ikke tilfredsstiller kravene, og da kan det allerede være så store skader på rørene at det vil koste deg dyrt. For å unngå store utgifter bør du derfor velge rørfornying før dette skjer.

BEDRE FØRE VAR MED RØRINSPEKSJON

VITEK ser daglig tilfeller der deler av problemene, og dermed de påløpende kostnadene, kunne vært unngått dersom man hadde satt i gang med rørfornying bare noen år tidligere. Som huseier er det derfor aldri for tidlig å ta en inspeksjon og kartlegging av rørene. Alle kan gjøre det, men det er spesielt viktig for deg som bor i en bolig som er 20 år eller eldre.

Det er ikke alltid det er nødvendig med en full inspeksjon. Under en rørinspeksjon vil man ta en full sjekk av alle rørene for å fastslå behovet for utbedring, men noen ganger er skadeomfanget og behovene enkle å analysere på en forkontroll. Dette kan vi gjøre på en enkel befaring, og deretter gi deg et tilbud på rørfornying.

ULIKE RØRTYPER

Før man rørfornyer, sjekker man hva de eksisterende rørene er laget av. Det har blitt brukt forskjellige materialer i ulike faser de siste tiårene, avhengig av hva slags råvarer og hvilken teknologi man hadde for hånd. Både støpejern og plast i ulike former er mye brukt. Rørfornying kan utføres i så godt som alle typer rør. Det kan rørfornyes gjennom bend (rør som endrer retning) og ved endrede dimensjoner på rørene. At andre rør er tilkoblet stikkledningen er heller ikke et problem. Tilkoblingspunktet åpnes da med en robot som freser et hull.

Rørfornying har blitt utført siden 1970-tallet og er således ingen nyhet. Vitek har rørfornyet rør i nesten 40 år og oppdragsmengden har økt, og øker, hele tiden. Holdbarhet og garantier tilsvarer helt nye rør.

Det er viktig at det er profesjonelle aktører som foretar vurderingen for hva slags metode som skal tas i bruk. Rørfornying er ingen rask og enkel løsning, det kreves kunnskap og erfaring sammen med rett produkt og metode til rett rør som skal fornyes.

TILBUD OG KONTRAKT

Hent gjerne inn flere tilbud om gjennomføring av rørfornying. Husk å se etter kompetansebevis og spesielle godkjenninger som tilsier at bedriften er seriøs og har den nødvendige kompetansen for at resultatet skal bli bra.

Vi i VITEK er medlemmer av Rørinspeksjon Norge, holder høyeste profesjonelle nivå og har lang erfaring og solid kunnskap. Du kan når som helst ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, kartlegging og for å legge en plan for hvordan vi kan hjelpe deg best mulig.

7 GODE GRUNNER TIL Å VELGE RØRFORNYING

7 GODE GRUNNER TIL Å VELGE RØRFORNYING 445 280 Vitek AS

VITEK er eksperter på rørfornying, og rehabiliterer tusenvis av meter med rør i året. Her får du en oversikt over hvorfor vi jobber så hardt for å få flere til å velge gravefrie metoder når man skal rehabilitere vann- og avløpsrør.

Rørfornying dreier seg om rehabilitering av vann- og avløpsrør uten å bytte dem ut. Dette medfører mange fordeler, der målet er å kunne bidra til den norske infrastrukturen på en smartere, mer økonomisk og mer bærekraftig måte.

Her er grunnene til hvorfor vi er så lidenskapelig opptatt av gravefrie metoder:

 • Det er tidsbesparende
  • Når man slipper hele prosessen med å grave opp rør og fylle igjen hullene etterpå, vil man spare betraktelig mange arbeidstimer.
 • Det er mer økonomisk
  • Tid er penger. Rørfornying er langt mer kostnadseffektivt enn tradisjonelle metoder for å bytte rør. Erfaring tilsier at regningen er mellom 20 og 80 prosent lavere ved valg av gravefrie metoder.
 • Like bra som tradisjonelt rørbytte
  • Et fornyet rør har samme levetid som et nytt rør. Strømpen som benyttes i arbeidet har tilsvarende egenskaper og kvalitet som nye rør.
 • Færre ulemper for miljøet
  • Mindre påvirkning på naturen i form av forurensing, erosjon og lignende
  • Redusert klimautslipp fra anleggsmaskiner og andre kjøretøy
  • Reduserer utslipp som oppstår ved køer og omkjøring på mindre, ofte farligere, veierKontakt ossom rørfornying
 • Du slipper graving!
  • Ved å bytte ut rør som strekker seg under flere eiendommer og krysser under veier og jernbane, vil man måtte sperre av større områder og stanse all trafikk. Se for deg anleggsarbeider på E6 som vil medføre omkjøring i månedsvis – det setter ikke bilister pris på
  • Beboere i bygg og nærområder vil i langt mindre grad bli påvirket av støy, støv, veisperringer og kutt i vann- og avløpsførsel
  • Rørledninger som strekker seg under opparbeidede grøntområder vil medføre at man må grave opp hagen og i verste fall ødelegge opparbeidede hageanlegg.
 • Loven sier at du skal
  • Loven om offentlige anskaffelser peker på at man skal benytte det alternativet som tar mest hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
  • Naboloven sier at det er ulovlig å påføre en ulempe på en naboeiendom dersom det er mulig å unngå den. I mange tilfeller går rørledningene på tvers av andres eiendom, og man skal derfor ta høyde for denne loven.
 • Beboere i hus og leiligheter trenger ikke flytte ut
  • En raskere prosess uten behov for å pigge opp gulv eller rive vegger betyr at beboere i hus og borettslag i de aller fleste tilfeller ikke trenger å flytte ut mens arbeidet pågår.

For å oppsummere er det vesentlig å trekke frem at ingen prosjekter er like. Hvor lang tid det tar, hva prisen blir, og hva slags ulemper som følger av et rørfornyingsoppdrag varierer. Forhold som tilstand på de eksisterende rørene, antall tilkoblinger og beliggenhet, vil ha innvirkning på arbeidet.

Ta kontakt for befaring og et uforpliktende tilbud på rørfornying.

 

FLERE INSTALLASJONER MED DGAI

FLERE INSTALLASJONER MED DGAI 1366 619 Vitek AS

Vitek og Vitek Danmark har utført en rekke monteringer siste ukene. Det er dimensjoner fra 380 mm til 700 mm som er montert med forskjellige innførings- og herdemetoder. DGAI (Dual Gland Air Invention) ble flittigst brukt, men det ble også brukt inntrekking. Monteringene har gått helt i henhold til plan og kunde oppgir at de er meget fornøyde.

Ole-Gunnar Thue hos Vitek sier at det på tre dager forrige uke ble montert 700 av prosjektets totalt 1200 meter. Han påpeker at samarbeidet med våre danske kollegaer går veldig godt og at installasjon med DGAI er en veldig effektiv og god måte. Våre team jobber veldig godt og det er bra, for det finnes mye å gjøre, sier Thue.

KRONIKK: SNORKLIPPING TRUMFER REHABILITERING!

KRONIKK: SNORKLIPPING TRUMFER REHABILITERING! 1807 1205 Vitek AS

Det hjelper dessverre ikke med vindmøller og solenergi, når huset oversvømmes av vann.

Det er rart, hvor lite oppmerksomhet det er rundt alt som fungerer. Vi i Norge har i generasjoner vært bortskjemte med rent og godt vann. Vi nyter det når vi kommer hjem fra ferie. Bortsett fra det, så tenker vi veldig lite på den verdifulle infrastrukturen som vi har liggende nedgravd i bakken og som sikrer oss denne livsnødvendige ressursen.

Været har endret seg

Klimaforskerne er skjønt enige i at det er vann som vil gi de største problemene for Norge framover. Nedbøren ventes å øke med 18 prosent frem mot 2100 dersom ikke klimagassutslippene reduseres. Kanskje kan økningen bli enda større.

Klimaendringene er her allerede.  Gjennomsnittstemperaturen har økte med 1,3 grader. Det er korttidsnedbøren som har økt mest. Vi merker at været har endret seg – styrtregn og flom har blitt mye vanligere. Og dette koster.

Fokus på vedlikehold

Norske myndigheter har forpliktet seg til å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. Spør du derimot en politiker om hva vi skal gjøre med klimaendringene, så svarer de ofte at vi må elektrifisere bilparken, sette opp flere vindmøller og kjøpe kvoter. Det hjelper lite når kloakken slår opp i kjelleren, huset oversvømmes av ukontrollert overflatevann eller i verste fall rives vekk av flom. Da er det for sent å angre at man har stemt på politikere som ikke er opptatt av vedlikehold.

Det er først ved flomutvikling og uforholdsmessig mye nedbør, at vi bli minnet om hvilken standard vi har på vann og avløp i Norge. Standard som vi ikke kan ta for gitt.

Kan ikke bygge oss ut av klimakrisen

Norsk Vann forteller til stadighet våre myndigheter at vann- og avløpssystemer i norske kommuner har et investeringsbehov på 280 milliarder kr. Men det er ingen politikere som går til valg på lovnader om å bevilge flere hundre millioner kroner til oppgradering av kloakkrør. Det er lite tvil om at snorklipping trumfer rehabilitering.

Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisen. Byggebransjen står for store CO2-utslipp globalt og nasjonalt og det tar mange tiår før et energieffektivt nybygg er «tilbakebetalt» klima-messig.  Det er ikke bedre for klimaet å rive og bygge nytt framfor å rehabilitere. Det vet våre barn, fordi de lærer om gjenbruk og resirkulering på skolen. Vi trenger politikere som også skjønner dette.

Må bli flaut å klippe snorer

For samtidig som vi skal kutte våre klimagassutslipp, må vi tilpasse oss et villere og våtere klima. Her kan det offentlige gå foran som et godt eksempel. Offentlige anskaffelser utgjør rundt 500 milliarder hvert eneste år og klimasmarte offentlige anskaffelser kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner. Vi må tenke nytt, for det er gjennom rehabilitering og smartere bruk av eksisterende bygninger og infrastruktur vi kan gjøre en forskjell, både når det gjelder klimatilpasning og utslippskutt. Det må bli flaut å klippe snorer og stas å rehabilitere.

Kan bli en ny vekstnæring for Norge

Vi som bransje bidrar gjerne både med utslippskutt og smarte løsninger. Våre folk er i dag knapt til stede i offentligheten. Mediene synes ikke det er så interessant å intervjue folk som jobber i grøfta, dessverre. Derfor er det også få som er klar over hvor mange arbeidsplasser vi representerer. Norsk vannbransje er i dag en komplett verdikjede av vann- og avløpsverk, teknologibedrifter, konsulentselskaper og utdannings- og forskningsinstitusjoner med høy kompetanse.

Vi har alle forutsetninger for å ivareta eksisterende infrastruktur med lokal arbeidskraft før oppgavene blir så store det kun er multinasjonale storkonsern som er rigget for oppgaven.

Det er helt nødvendig å ruste samfunnet vårt for et villere og våtere klima, da må fokus være å ta vare på eksisterende infrastruktur så vel som å bygge nye smartere løsninger med lavest mulig utslipp. Dette er kompetanse som vil bli etterspurt langt utover våre landegrenser. Derfor, kjære politikere, er vannbransjen et strålende eksempel på en mulig vekstnæring i det grønne skiftet på lik linje med vindmøller, solenergi og elektriske ferjer.

 

CC Sibbern, CEO, Vitek AS

Personvern innstillinger

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre dine personvernpreferanser. Det er verdt å merke seg at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler.