• Direktebestilling: 07365

vann og avløp

UTSETTER DU RØRSJEKKEN? DET ER EN DÅRLIG IDÉ.

UTSETTER DU RØRSJEKKEN? DET ER EN DÅRLIG IDÉ. 800 400 Vitek AS

Å sjekke rørene er ikke øverst på listen over ting å gjøre hjemme for folk flest, men konsekvensene er store dersom man overser det fullstendig. Vi gir deg svar på hvorfor du ikke må utsette rørsjekken!

En rørinspeksjon kan redde deg fra store kostnader. Med årene vil alle rør få et belegg av fett, kjemikalier og matrester. Dette belegget vil bare vokse med tiden, og de fleste av oss er ikke spesielt flinke til å tenke over vedlikehold og forebygging av tette rør i hverdagen.

Foretar du en rørinspeksjon, vil du ha kontroll på rørenes tilstand og kunne foreta en utbedring dersom det er behov, slik at du kan legge deg om kvelden med god samvittighet og uten frykt for at noe vil skje med rørene dine. Det er tross alt du som er ansvarlig for at avløpsrørene fra huset og ut til den kommunale ledningen, også kalt stikkledningen, er i god stand.

 

NÅR BØR DU TA EN RØRSJEKK?

Rørinspeksjon er ikke noe du trenger å gjøre årlig. Det holder i massevis om du tar en sjekk av rørene dine en gang i tiåret. Forhør deg gjerne med fagfolk på stedet om når du bør ta en rørsjekk neste gang, for dette kan avhenge av ulike forhold der du bor.

Har du overtatt en bolig og denne er eldre enn 40 år, anbefales det å ta en rørsjekk, med mindre det foreligger dokumentasjon på at det nylig er utført.

EN RØRLEGGER FÅR IKKE GJORT SAMME JOBBEN

Å sjekke rørene jevnlig er en viktig del av det å eie en bolig, og velfungerende rør er vesentlig for trivselen i hjemmet. En rørlegger vil kunne hjelpe deg med mange problemer som oppstår i forbindelse med rørene dine, men en rørlegger er først og fremst en ekspert på å montere, reparere, installere eller tilpasse rørtekniske installasjoner – hvilket en rørsjekk ikke er en del av.

En rørinspektør kan derimot gjøre flere av oppgavene en rørlegger ofte blir ringt for. Har du et tett sluk eller et tett toalett, er det en rørinspektør du bør ringe.

DISSE TEGNENE TYDER PÅ AT DU BØR GJENNOMFØRE EN RØRINSPEKSJON

 1. Det kommer klukkelyder
  Klukkelyder fra avløpene dine er noe av det første som indikerer problemer. Lydene oppstår når vannet må bytte plass med luften i røret for å renne gjennom, og er forårsaket av alt for liten plass. Dette ser man spesielt ofte på kjøkken der det havner mye fett i avløpet.Les også: Har vasken din begynt å klukke.
 2. Det kommer vond lukt
  Når et rør går helt eller delvis tett, koser bakteriene seg. Å få spylt rørene er helt nødvendig for å fjerne den dårlige lukten som kommer opp fra sluket, i tillegg til å forhindre ytterligere skader på rørene.
 3. Du har en bolig med eldre rørsystem
  Rør, og kvaliteten på dem, har endret seg mye gjennom tidene. I eldre boliger finner man svært varierende tilstand på rørene ut fra når systemet kom på plass og hvordan eiere gjennom tidene har vedlikeholdt dem. Med en rørinspeksjon vil du få svar på hvordan det står til hos deg, og er det så ille at rørspyling ikke holder – da har man heldigvis rørfornying som en suveren metode. Rørfornying gjør at du i mange tilfeller ikke trenger å bytte ut de gamle rørene.
  Les også: 7 gode grunner til å velge rørfornying
 4. Avløpet blir ofte tett
  Blir avløpene dine ofte tette og du gang på gang henter frem Plumbo, da løser du ikke det egentlige problemet og utsetter potensielt rørene for mer skade. Plumbo og andre renseprodukter er veldig sterkt for rørene og kan føre til skader og lekkasjer. Ring etter en rørinspeksjon, for mest sannsynlig må rørene dine spyles, om ikke de trenger en enda større operasjon.

RØRINSPEKSJON MÅ GJØRES AV KOMPETENTE FOLK

Det finnes mange tilbydere av rørinspeksjon og rørspyling på markedet, men ikke alle driver like seriøst. Sjekk at aktuelt rørinspeksjonsfirma er medlem av Rørinspeksjon Norge (RIN). VITEK har som mål å bidra til økt trygghet og gi riktig informasjon til de som trenger det. VITEK er også en etablert spesialist innen alle tjenester som har med rør og avløpssystemer å gjøre, med spesialistkompetanse innenfor rensing og inspeksjon av rør samt rørfornying.

 

DETTE MÅ DU VITE OM RØRFORNYING AV STIKKLEDNINGER

DETTE MÅ DU VITE OM RØRFORNYING AV STIKKLEDNINGER 2560 1353 Vitek AS

Som huseier er du ansvarlig for stikkledningen, eller røret, som kobler huset ditt sammen med det offentlige rørnettet. Unngå store utgifter – velg rørfornying før det oppstår problemer.

Kommuner i hele landet har for lengst innsett at renovering av stikkledninger er helt nødvendig for å redusere lekkasjene i rørnettet. Likevel er det huseier som er ansvarlig for gjennomføringen av dette. Problemet er at nesten halvparten av alle huseiere ikke er oppdatert og bevisst på hva slags tilstand ens egen stikkledning er i, og om det er behov for utbedring.

Derfor vil kommunen komme med pålegg om utbedring dersom du ikke tilfredsstiller kravene, og da kan det allerede være så store skader på rørene at det vil koste deg dyrt. For å unngå store utgifter bør du derfor velge rørfornying før dette skjer.

BEDRE FØRE VAR MED RØRINSPEKSJON

VITEK ser daglig tilfeller der deler av problemene, og dermed de påløpende kostnadene, kunne vært unngått dersom man hadde satt i gang med rørfornying bare noen år tidligere. Som huseier er det derfor aldri for tidlig å ta en inspeksjon og kartlegging av rørene. Alle kan gjøre det, men det er spesielt viktig for deg som bor i en bolig som er 20 år eller eldre.

Det er ikke alltid det er nødvendig med en full inspeksjon. Under en rørinspeksjon vil man ta en full sjekk av alle rørene for å fastslå behovet for utbedring, men noen ganger er skadeomfanget og behovene enkle å analysere på en forkontroll. Dette kan vi gjøre på en enkel befaring, og deretter gi deg et tilbud på rørfornying.

ULIKE RØRTYPER

Før man rørfornyer, sjekker man hva de eksisterende rørene er laget av. Det har blitt brukt forskjellige materialer i ulike faser de siste tiårene, avhengig av hva slags råvarer og hvilken teknologi man hadde for hånd. Både støpejern og plast i ulike former er mye brukt. Rørfornying kan utføres i så godt som alle typer rør. Det kan rørfornyes gjennom bend (rør som endrer retning) og ved endrede dimensjoner på rørene. At andre rør er tilkoblet stikkledningen er heller ikke et problem. Tilkoblingspunktet åpnes da med en robot som freser et hull.

Rørfornying har blitt utført siden 1970-tallet og er således ingen nyhet. Vitek har rørfornyet rør i nesten 40 år og oppdragsmengden har økt, og øker, hele tiden. Holdbarhet og garantier tilsvarer helt nye rør.

Det er viktig at det er profesjonelle aktører som foretar vurderingen for hva slags metode som skal tas i bruk. Rørfornying er ingen rask og enkel løsning, det kreves kunnskap og erfaring sammen med rett produkt og metode til rett rør som skal fornyes.

TILBUD OG KONTRAKT

Hent gjerne inn flere tilbud om gjennomføring av rørfornying. Husk å se etter kompetansebevis og spesielle godkjenninger som tilsier at bedriften er seriøs og har den nødvendige kompetansen for at resultatet skal bli bra.

Vi i VITEK er medlemmer av Rørinspeksjon Norge, holder høyeste profesjonelle nivå og har lang erfaring og solid kunnskap. Du kan når som helst ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, kartlegging og for å legge en plan for hvordan vi kan hjelpe deg best mulig.

FLERE INSTALLASJONER MED DGAI

FLERE INSTALLASJONER MED DGAI 1366 619 Vitek AS

Vitek og Vitek Danmark har utført en rekke monteringer siste ukene. Det er dimensjoner fra 380 mm til 700 mm som er montert med forskjellige innførings- og herdemetoder. DGAI (Dual Gland Air Invention) ble flittigst brukt, men det ble også brukt inntrekking. Monteringene har gått helt i henhold til plan og kunde oppgir at de er meget fornøyde.

Ole-Gunnar Thue hos Vitek sier at det på tre dager forrige uke ble montert 700 av prosjektets totalt 1200 meter. Han påpeker at samarbeidet med våre danske kollegaer går veldig godt og at installasjon med DGAI er en veldig effektiv og god måte. Våre team jobber veldig godt og det er bra, for det finnes mye å gjøre, sier Thue.

MEDALJER FOR LANG OG TRO TJENESTE

MEDALJER FOR LANG OG TRO TJENESTE 2366 2041 Vitek AS

Vi gratulerer våre fantastiske kollegaer Kjell Rune Ludvigsen og Ragnar Hystad med Medaljen for lang og tro tjeneste. Medaljen tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel og er en påskjønnelse til arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljene ble overrakt under en seremoni i Vitek sine lokaler i Rådal denne uken.

KRONIKK: SNORKLIPPING TRUMFER REHABILITERING!

KRONIKK: SNORKLIPPING TRUMFER REHABILITERING! 1807 1205 Vitek AS

Det hjelper dessverre ikke med vindmøller og solenergi, når huset oversvømmes av vann.

Det er rart, hvor lite oppmerksomhet det er rundt alt som fungerer. Vi i Norge har i generasjoner vært bortskjemte med rent og godt vann. Vi nyter det når vi kommer hjem fra ferie. Bortsett fra det, så tenker vi veldig lite på den verdifulle infrastrukturen som vi har liggende nedgravd i bakken og som sikrer oss denne livsnødvendige ressursen.

Været har endret seg

Klimaforskerne er skjønt enige i at det er vann som vil gi de største problemene for Norge framover. Nedbøren ventes å øke med 18 prosent frem mot 2100 dersom ikke klimagassutslippene reduseres. Kanskje kan økningen bli enda større.

Klimaendringene er her allerede.  Gjennomsnittstemperaturen har økte med 1,3 grader. Det er korttidsnedbøren som har økt mest. Vi merker at været har endret seg – styrtregn og flom har blitt mye vanligere. Og dette koster.

Fokus på vedlikehold

Norske myndigheter har forpliktet seg til å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. Spør du derimot en politiker om hva vi skal gjøre med klimaendringene, så svarer de ofte at vi må elektrifisere bilparken, sette opp flere vindmøller og kjøpe kvoter. Det hjelper lite når kloakken slår opp i kjelleren, huset oversvømmes av ukontrollert overflatevann eller i verste fall rives vekk av flom. Da er det for sent å angre at man har stemt på politikere som ikke er opptatt av vedlikehold.

Det er først ved flomutvikling og uforholdsmessig mye nedbør, at vi bli minnet om hvilken standard vi har på vann og avløp i Norge. Standard som vi ikke kan ta for gitt.

Kan ikke bygge oss ut av klimakrisen

Norsk Vann forteller til stadighet våre myndigheter at vann- og avløpssystemer i norske kommuner har et investeringsbehov på 280 milliarder kr. Men det er ingen politikere som går til valg på lovnader om å bevilge flere hundre millioner kroner til oppgradering av kloakkrør. Det er lite tvil om at snorklipping trumfer rehabilitering.

Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisen. Byggebransjen står for store CO2-utslipp globalt og nasjonalt og det tar mange tiår før et energieffektivt nybygg er «tilbakebetalt» klima-messig.  Det er ikke bedre for klimaet å rive og bygge nytt framfor å rehabilitere. Det vet våre barn, fordi de lærer om gjenbruk og resirkulering på skolen. Vi trenger politikere som også skjønner dette.

Må bli flaut å klippe snorer

For samtidig som vi skal kutte våre klimagassutslipp, må vi tilpasse oss et villere og våtere klima. Her kan det offentlige gå foran som et godt eksempel. Offentlige anskaffelser utgjør rundt 500 milliarder hvert eneste år og klimasmarte offentlige anskaffelser kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner. Vi må tenke nytt, for det er gjennom rehabilitering og smartere bruk av eksisterende bygninger og infrastruktur vi kan gjøre en forskjell, både når det gjelder klimatilpasning og utslippskutt. Det må bli flaut å klippe snorer og stas å rehabilitere.

Kan bli en ny vekstnæring for Norge

Vi som bransje bidrar gjerne både med utslippskutt og smarte løsninger. Våre folk er i dag knapt til stede i offentligheten. Mediene synes ikke det er så interessant å intervjue folk som jobber i grøfta, dessverre. Derfor er det også få som er klar over hvor mange arbeidsplasser vi representerer. Norsk vannbransje er i dag en komplett verdikjede av vann- og avløpsverk, teknologibedrifter, konsulentselskaper og utdannings- og forskningsinstitusjoner med høy kompetanse.

Vi har alle forutsetninger for å ivareta eksisterende infrastruktur med lokal arbeidskraft før oppgavene blir så store det kun er multinasjonale storkonsern som er rigget for oppgaven.

Det er helt nødvendig å ruste samfunnet vårt for et villere og våtere klima, da må fokus være å ta vare på eksisterende infrastruktur så vel som å bygge nye smartere løsninger med lavest mulig utslipp. Dette er kompetanse som vil bli etterspurt langt utover våre landegrenser. Derfor, kjære politikere, er vannbransjen et strålende eksempel på en mulig vekstnæring i det grønne skiftet på lik linje med vindmøller, solenergi og elektriske ferjer.

 

CC Sibbern, CEO, Vitek AS

Personvern innstillinger

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre dine personvernpreferanser. Det er verdt å merke seg at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler.