• Direktebestilling: 07365

Slamsuging

Er det oversvømmelse på parkeringsplassen, renner kummen over, eller er septiktanken full?

Bruksområder for utstyret

Våre tjenester krever mye spesialutstyr for hvert tjenesteområde. Her under finner du hvilket utstyr som brukes for de forskjellige områdene.

Industri

Sandfangskummer

Pumpekummer

Slamavskillere /septiktanker

Fettutskillere

Oljeutskillere

Tørrsuging

Massefjerning/fylling fra/til grøfter

Fjerne singel fra tak

Fjerning av stubbloftsleire

Fjerning av masser i kjellere

Restauranter/spisesteder

Der det lages mat og det er fare for matfett til det offentlige avløpet, er det krav om fettutskiller

Fettutskillere skal tømmes minimum 3 ganger pr. år

Temperatur skal måles minst en gang pr. år

Vitek tilbyr langsiktige avtaler som ivaretar myndighetskrav

Borettslag

For borettslag, industri og huseiere lager vi langsiktige avtaler der vi tar driftsansvar for alle overvannskummene over flere år

Vi sørger for å åpne sandfang - året rundt

Verksteder/bilvaskeplasser

Der hvor det er fare for at oljeholdig vann går til offentlig avløp, er det krav til oljeutskillere

Disse skal tømmes ved behov, minimum en gang/år

Det skal tas en prøve av utløpsvannet årlig for å bekrefte at utslippet av hydrokarboner ikke overstiger det som er gitt i tillatelsen

Vitek tilbyr langsiktige avtaler som ivaretar myndighetskrav

Oljetanker

Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å fyre med fossilt brensel. Gamle oljetanker som ikke skal brukes, må fjernes.

Oljebaser, skipsverft, supplyskip

Mange års erfaring og kompetanse innen tankrengjøring

Vi er en av de ledende aktørene innen dette feltet og har alle nødvendige godkjenninger som kreves for å utføre arbeidet

Alle arbeider blir utført etter prosedyrer som er forankret i vårt ISO-system

Vi stiller på kort varsel for å planlegge metode og sikre at arbeidet blir ferdig til avtalt tid

Supersugere

Supersugere brukes ofte på steder der man ikke kan komme til med graveutstyr, eksempelvis innendørs eller under bygninger. Supersugere brukes også mye til avdekking av nedgravde kabler og rør – uten graving – for å minimere risikoen for å skade disse.

Supersugere har stor vacumkapasitet, og kan derfor suge både tørre og tunge masser som grus, stein og leire. Bilen kan også blåse singel tilbake i grøft eller opp på tak med høyder inn til 70 m.

Egenskaper og bruksområder for utstyret

Slamsugebiler

En vanlig slamsugebil er typisk en bil med en slamtank på 10-12 m3 og en spylepumpe med kapasitet på 50-60 liter/min. Normale bruksområder er tømming av sandfang, oljeutskillere, fettutskillere og andre masser som er innblandet vann. I ADR-utførelse benyttes disse bilene også til flytende farlig avfall

Supersugere

Supersugere brukes ofte på steder der man ikke kan komme til med graveutstyr, eksempelvis innendørs eller under bygninger. Supersugere brukes også mye til avdekking av nedgravde kabler og rør – uten graving – for å minimere risikoen for å skade disse. Supersugere har stor vacumkapasitet, og kan derfor suge både tørre og tunge masser som grus, stein og leire. Bilen kan også blåse singel tilbake i grøft eller opp på tak med høyder inn til 70 m.

Kombibiler

En kombibil er en bil med kapasiteter innen både våtsug og spyling. Normale bruksområder er tømming av sandfang, oljeutskillere, fettutskillere og andre masser med innblandet vann. Videre utføres oppspyling og rensk av stikkrenner og rørledninger med indre diameter på 30-2000 mm. Ulike pumper, dyser og vanntanker gir spesifikke kapasiteter og spesialfelt for den enkelte bil. Dette gjør at bilen kan brukes til fjellrens, spyling av vegbaner og større åpne plasser. De fleste kombibiler er bygget på store lastebilchassis, men vi har også små spesialbiler for adkomst på trange steder. Vi har også en større bil som gjenbruker spylevannet. Dette er økonomisk ved større dimensjoner og lange avstander fra vannfyllingsstasjoner.

Spesialiserte spylebiler

Spesialiserte spylebiler skiller seg fra kombibiler ved at de er oppsatt med pumper og dyser for spesialrengjøring innen industri og husholdninger, ofte med ekstra høye trykk og små rørdimensjoner. Disse bilene har små tanker og kan derfor ikke suge noe særlig vann eller andre masser. Bilene er spesielt egnet til spyling og rensing av rør.

Vår kvalitetspolitikk

Å utføre våre tjenester på en slik måte at kundens forventninger og krav blir innfridd på en best mulig måte.

Vår miljøpolitikk

Å planlegge, og utføre, våre arbeidsoppdrag på en slik måte at ressursbruken belaster miljøet minst mulig.

Kontaktskjema - Generelt

Andre tjenester

Tørrsuging

Vi leverer tjenester for supersuger, monstergraver og blåsing av pukk m.m. Kontakt oss idag for mer informasjon.

Rørtjenester

Vi bruker det mest avanserte utstyret i markedet og har godt kvalifisert personell som oppdateres med de siste kursene på markedet.

Tømmetjenester

Vi tilbyr ulike typer tømmetjenester til både og offentlig sektor

Rørfornying

Vi har lang erfaring og solid kompetanse med rørfornying i offentlig og privat sektor og borettslag. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende befaring.

Industri tjenester

VITEK har mange års erfaring med levering av ulike industritjenester til privat og offentlig sektor.

Tette rør og Spyletjenester

VITEK har mange års erfaring med høytrykkspyling av private og kommunale vann og avløpsledninger.

Farlig avfall

Farlig avfall? Vi har utstyret, sertifikatene og kompetansen!

Trykktest

Kontroll av nyanlegg eller brudd på vannledning? Vi kontrollerer at rørene er tett!

Desinfisering og rensing

Vitek har kompetanse og erfaring fra å sikre vannkvalitet ved reparasjon av vannledningsbrudd eller nyanlegg

Rørfornying – offentlig

Ønsker kommunen å spare penger? Vi fornyer kommunale rørledninger uten graving! Vi har 35 års erfaring fra alle typer ledningsfornyelse.

Høytrykksrens av rør

VITEK har mange års erfaring med høytrykkspyling av private og kommunale vann og avløpsledninger.

Tankrengjøring

Trenger du tankvask, tankkontroll eller gassfri sertifikat? Vi har kompetansen og verktøyet!

Slamsuging

Er det oversvømmelse på parkeringsplassen, renner kummen over, eller er septiktanken full?

Trasèsøk

Har du et rørbrudd og vet ikke hvor det er? Vi finner det!

Rørinspeksjon

Vet du tilstanden på dine vann- og avløpsrør? Våre sertifiserte operatører har høy kompetanse og lang erfaring

Tining av rør

Frosne rør? Vi har utstyr og kompetanse for å tine dem opp igjen!

Rørfornying

Har du gamle rør som er moden for utskiftning? Vi fornyer gamle rør uten oppgraving eller riving!

Lekkasjesøk

Når det er mistanke om vannlekkasje, er det behov for fagfolk for å lokalisere den.

Tette rør

Har du tett kloakk, vask eller sluk – inne eller ute? Vi kommer med en gang!
Personvern innstillinger

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre dine personvernpreferanser. Det er verdt å merke seg at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler.