• Direktebestilling: 07365

Borettslag

Har du gamle avløpsrør?

Har du gamle avløpsrør? 2700 1202 Fredrik Brochmann

Fortvil ikke – Vitek Miljø tilbyr rørfornying av avløpsrør!
Rørfornying er en kostnadsbesparende og effektiv metode av rehabilitering av rør.
Vi bruker moderne utstyr som gir deg nye avløpsrør uten graving med lang levetid på rørene.
Det er også en miljøvennlig metode på rehabilitering.

Så hva venter du på?
Ring 07365 nå, eller send oss en uforpliktende forespørsel til post@vitek.no!

 

 

Vi hjelper deg hele døgnet – hele året!

Vi hjelper deg hele døgnet – hele året! 1284 1712 Fredrik Brochmann

KAMPANJE – TETTE RØR!

KAMPANJE – TETTE RØR! 2560 1440 Vitek AS

Vi åpner ditt avløp for kun 3 790,- inkl. mva!

Har ditt avløp gått tett? Fortvil ikke, hjelpen er nær deg! Ring 07365!

Fra 1.september til 31.oktober kjører vi kampanje på høytrykksspyling av tette rør! Benytt deg av dette gode tilbudet ved å ringe 07365 i dag.
Tilbudet gjelder de første to timene med arbeid inkludert kjøretid fra vårt hovedkontor.
Utrykninger utenfor ordinær arbeidstid (07:30-15:30) har egne satser.
Tilbudet retter seg mot privatmarkedet.

Vi er åpen 7 dager i uken, 365 dager i året – Ta kontakt og vi rykker ut for å hjelpe nettopp deg.

40 års erfaring fra bransjen og byens mest moderne og bredeste utstyrspark, gjør at vi leverer kvalitet!

Velkommen til vår nye hjemmeside!

Velkommen til vår nye hjemmeside! 1888 762 Fredrik Brochmann

Velkommen til vår nye hjemmeside!

Vi har gleden av å presentere nytt design på vår hjemmeside.
Det nye designet skal være mer brukervennlig for våre kunder/samarbeidspartnere. Dette skal føre til at det er enkelt å kontakte oss og innhente informasjon om vårt brede spekter av tjenester.

Vi jobber kontinuerlig med forberedninger etter kundens behov og ønsker.

Har du en tilbakemelding til oss?

Vedlikehold av pumpekum, sandfang og takrenner i borettslag – slik går du frem

Vedlikehold av pumpekum, sandfang og takrenner i borettslag – slik går du frem 2560 1702 Vitek AS

Rengjøring av pumpekum, spyling av takrenner og tømming av sandfang – hvordan fungerer det og hvorfor er det så viktig for borettslaget ditt?

Både sandfang, pumpekummer, takrenner og taknedløp må vedlikeholdes jevnlig, men hvor ofte og hvem som har ansvaret kan variere. Som regel er det styret i borettslaget eller sameiet som har vedlikeholdsansvar, og i det inngår blant annet å sørge for at sandfanget på eiendommen blir tømt, pumpekummen blir renset, og takrenner og taknedløp blir spylt fri for skitt og avfall.

Følgeskader ved for eksempel oversvømmelse kan fort bli både omfattende og dyre, og det er derfor smart å sørge for regelmessig og godt vedlikehold. Og ikke minst – skal man få igjen noe på forsikringen ved en eventuell skade, bør et slikt ansvar tas på alvor.

Her er noen tips til deg som har vedlikeholdsansvar i borettslag og bygårder:

– skal man få igjen noe på forsikringen ved en eventuell skade, bør et slikt ansvar tas på alvor

Rengjøring av pumpekum

Rengjøring av pumpekummen er viktig for å unngå lekkasje eller forstoppelse i systemet. Men her bør også du som eier i et sameie eller borettslag gjøre din del av jobben. Du har nemlig vedlikeholdsansvar for rør i eget bo – helt frem til det grener ut på et felles uttrekk.

1.

Ikke hell fett i avløpet.

Det blir ikke borte, men samler seg gjerne i pumpekummen og kan føre til forstyrrelser, ujevn drift og for mye vann.

2.

Det er kun toalettpapir som skal skylles ned

Husholdningspapir og resirkulert papir inneholder ofte limstoffer og kan omdannes til harde klumper i avløpet.

3.

Toalettet er kun ment for ditt fornødne pluss toalettpapir.

Tanntråd, tamponger, bind, bleier, våtservietter, kluter, q-tips og andre fremmedelementer må aldri ned i avløpet, da det kan sette seg fast i rør og pumpe.

Pumpekummen rengjøres ofte i tilknytning til ettersyn og service, gjerne to ganger i året. Selve jobben utføres av profesjonelle med egen tankbil og slamsuger. Pass bare på at du får dokumentasjon på at jobben er riktig utført.

Trenger du rengjøring av pumpekummen, er du velkommen til en uforpliktende prat hos oss. Ta kontakt med oss her! 

Tømming av sandfang

Det er borettslaget som står ansvarlig for å tømme og rense sandfanget. Dersom det skaper problemer i form av oversvømmelser, skader eller miljøskadelige utslipp, vil de ansvarlige eierne av sandfanget bli erstatningspliktig eller i verste fall bøtelagt. Et viktig tiltak for å hindre dette, er å tømme sandfanget jevnlig. Dessverre er det mange som glemmer å ha dette som en del av vedlikeholdsrutinene.

Men hva er et sandfang?
Et sandfang kan for eksempel være et sluk, en kum eller en rist. Du finner dem overalt i gater og veier, på gårdsplasser, i bygårder og i vaskehaller på bensinstasjoner – for å nevne noe.

De gjør en nyttig og nødvendig jobb fordi de skiller ut skitt, sand, grus, jord og giftstoffer før overflatevannet – det som ligger på bakken – havner i det kommunale rørnettet. Et rørnett som mange steder ikke klarer å få unna store vannmengder raskt nok. Det ser vi stadig eksempler på under voldsomt regnvær, spesielt i byene, noe som kan føre til overvannsflom. Ved å tømme sandfangene, kan man unngå store skader på omgivelser, miljø, eiendom og rørsystemer.

Det er flere faktorer som avgjør hvor ofte et sandfang må renses. Blant annet vil plassering i terrenget, om det har blitt strødd mye gjennom vintersesongen, og hvor mye trafikk det er over kummen, spille inn.

En tommelfingerregel er likevel at man bør tømme sandfanget når det har nådd femti prosent av maksimal lagringskapasitet, slik at det alltid er litt å gå på dersom det forekommer avvik i mengde sand og grus, eller det oppstår forsinkelser.

Å tømme og rengjøre et sandfang er en jobb for kompetente fagfolk med egnet oppsamlingsutstyr. Vi kommer gjerne på befaring, og sammen med dere setter opp en avtale med jevnlige intervaller for rens av sandfanget. Ta kontakt her! 

Spyling av takrenner og taknedløp

Takrenner og taknedløp skal tidvis få unna store mengder vann på kort tid, og da er det helt vesentlig at de er fri for skitt og avfall som kan blokkere vannveiene. Tette takrenner kan medføre ubehagelige – og dyre – fukt- og vannskader. Prisen for å rense takrenner og taknedløp er derfor liten å betale hvis du sammenligner med regningen som kommer om du skulle glemme det. I de fleste tilfeller vil ikke forsikringsselskapene dekke skader som følge av urensede takrenner og mangel på vedlikehold, så her er det viktig å være nøye.

En årlig rens, gjerne om høsten etter at bladene for alvor har begynt å falle, er et minimum for å unngå tette takrenner. Rens likevel gjerne oftere og sjekk dem jevnlig – da oppdager man som regel delvis tilstoppede nedløpsrør før det får konsekvenser. Her gjelder det å fjerne blant annet blader, skitt, grener, fuglereir og tilvekst av mose. Dette bør være en naturlig og rutinemessig del av vedlikeholdsarbeidet for enten vaktmester eller andre ansvarlige borettslaget. Rene takrenner reduserer dessuten omfanget av istapper.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til tømming og rens av takrenner eller taknedløp? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne!

Ikke glem rørene

Og for all del: Husk også rørene! Mange bygårder og borettslag har fortsatt gamle vann- og avløpsrør som lever på overtid. Det kan lønne seg å bestille en rørinspeksjon med noen års mellomrom, slik at en eventuell rørfornying kan planlegges i god tid og ikke bli et kostbart hastetiltak.

Spørsmål om rørinspeksjon?

Pumpekum

Har borettslaget ditt installert en pumpekum, vil denne kverne alt som føres med avløpsvannet før det pumpes ut på avløpsledningen. Med avløpsvann menes vannet fra blant annet toalett, dusj, vask og oppvask. For å ivareta en sikker drift av pumpen, har alle beboere et ansvar for at visse regler overholdes:

RØRFORNYING I BORETTSLAG – DETTE MÅ DU VITE

RØRFORNYING I BORETTSLAG – DETTE MÅ DU VITE 2560 1920 Vitek AS

Å rehabilitere rør trenger ikke være komplisert, bare benytt deg av rørfornying! Her får du informasjonen du trenger for at rørfornying i borettslag skal gå så smertefritt som mulig.

Rørfornying er en metode for rehabilitering av rør som egner seg godt i de aller fleste ledningsnett, både privat og offentlig. Spesielt godt egner det seg likevel i borettslag, der det befinner seg mange og ofte kompliserte røropplegg. Rørfornying er en rehabiliteringsmetode som fungerer like godt som å erstatte rørene med helt nye rør. Her gir vi deg all informasjonen du trenger om rørfornying i borettslag. Nederst i artikkelen vil du også finne en film som illustrerer arbeidet på en enkel måte.

 

HVORFOR VELGE RØRFORNYING FREMFOR HELT NYE RØR I BORETTSLAGET?

Rørfornying i borettslaget er både raskt, effektivt og kan spare deg for store kostnader. Velger du rørfornying, vil både bygning og beboere i borettslaget nyte godt av den effektive og skånsomme fremgangsmåten.

Ved å velge rørfornying som rehabiliteringsmetode i borettslaget, slipper beboere å flytte ut i lengre perioder, bli plaget av sjenerende støy fra gravearbeid, eller måtte pigge opp vegger og gulv i leilighetene. Rørfornying krever langt færre og mindre inngrep enn å skulle erstatte eksisterende rør med nye, og kostnadene holdes dermed også lave.

Rørfornying innebærer at det eksisterende røret kles med det vi kaller en foring på innsiden av rørveggene. Rørdimensjonen blir dermed noen millimeter mindre, og noen tror derfor at dette vil gå utover kapasiteten til rørene. Dette er en myte vi kan knuse, for sannheten er at innsiden av rørene vil bli så glatte og fine at vann og skitt vil passere gjennom mer effektivt enn noen gang og øker kapasiteten betraktelig sammenlignet med hvordan det var før rørfornyingen.

NÅR ER DET PÅ TIDE Å REHABILITERE RØR I BORETTSLAG?

VITEK er spesialister på rehabilitering av rør i borettslag, og vi får ofte spørsmål om når det er nødvendig å fornye rørene. Dette er en beslutning styret i borettslaget må ta. Styret har et ansvar for å sørge for at det som foreligger av felles røropplegg og installasjoner som går gjennom borettslaget og ned i grunnen, vedlikeholdes skikkelig.

Er bygningene i borettslaget eldre enn 40 år, er det helt viktig å ta en rørsjekk. 40 til 50 år er forventet levetid på rør, noe avhengig av kvaliteten på rørene og hvor godt de har blitt vedlikeholdt i årenes løp. Rørenes tilstand påvirkes også av bevegelse i bygget, og i store blokker og eldre borettslag er det som regel mye bevegelser gjennom årstidene. Dette vil si at borettslag som ikke har rehabilitert rørnettet i løpet av de siste 40 årene kan ha dårlig tid. Det å vente kan med andre ord ha kostbare konsekvenser som krever større tiltak.

TIPS TIL HVORDAN MAN GÅR FREM

Når rehabilitering av rør og avløp er oppe til vurdering i et borettslag, bør man kontakte fagfolk for å ta en helhetlig sjekk av tilstanden på rørnettet. Da kan dere få en anbefaling på hva slags løsning som passer best for deres borettslag.

Mange styreledere i borettslag kvier seg kanskje for å ta tak i rør-problematikk i borettslaget. Vi opplever at dette er fordi de ikke er trygge på at de har tilstrekkelig kunnskap på feltet og heller ønsker å «vente ut» til neste person tar over styrelederrollen. Dette er ingen god idé, og kan ende opp med å koste dyrt.

Som et forebyggende tiltak er det lurt å opplyse beboere i borettslaget om hvordan man vedlikeholder rørene i sin leilighet. Dette kan være enkle tiltak som å ikke helle stekefett og andre matrester i avløpet. Her kan du få noen flotte tips til hva du kan gjøre med fett du vil bli kvitt.

Et annet nyttig tips å se på rørfornying eller utskiftning av rør i sammenheng med andre tiltak som må gjennomføres i borettslaget. Det kan finnes mulighet for å slå sammen flere av aktivitetene som skal gjennomføres og spare ressurser på dette.

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE BEFARING AV RØRENE I BORETTSLAGET DITT

VITEK har rehabilitert mange borettslag. Risikoen for kostbare følger er større på innvendige rørsystemer i private boliger enn på de offentlige rørnettene fordi det er gjort mye ymse og dårlige jobber i tidligere år. Det er ingen grunn til å utsette rørsjekken lenger – ta kontakt med oss for befaring og et tilbud, så blir jobben garantert gjort skikkelig

Vet du hvor stikkledningen din ligger?

Vet du hvor stikkledningen din ligger? 2560 2560 Vitek AS

En fjerdedel av norske huseiere vet ikke om de har en stikkledning. Det kan koste dem dyrt.

Kommunene leverer vann- og avløpstjenester til innbyggerne gjennom sine hovedledninger. Totalt er det 100.000 km kommunale ledninger for vann og avløp i Norge. Landets huseiere har på sin side ansvar for svimlende 180.000 kilometer med stikkledning. Det er mye.

Stikkledningene er gravd ned på huseiernes egne eiendommer. De kan også befinne seg på naboenes eiendom – under og langs veier. Ledningene kan være fra 1 meter til mange kilometer lange og eies av huseieren alene eller i fellesskap med naboer.

Lever i uvitenhet

En undersøkelse fra Norsk Vann, viser at 26 prosent av innbyggerne ikke vet om de eier stikkledningene for vann og avløp. 34 prosent ikke vet om de eier en stikkledning sammen med naboen. Bare 40 prosent vet hvor stikkledningene er plassert på eiendommen, og 34 prosent vet hvilken tilstand ledningene har. Altså er det godt mulig at du selv sitter som eier av en stikkledning, uten at du har noen som helst aning om det.

Undersøkelser viser at huseiere i Oslo vet minst om sine stikkledninger, mens huseiere i Nord-Norge vet mest. Kvinnelige huseier skårer gjennomgående dårligere enn menn.

Vedlikeholdsbehov

Som det meste annet, må stikkledninger vedlikeholdes og fornyes. Det er derimot få huseiere som i dag sørger for dette vedlikeholdet. Det hevdes – uten at det er lett å dokumentere – at stikkledninger står for omtrent halvparten av lekkasjene på vannledningsnettet. Hvis forfallet går for langt, kan regningen bli skyhøy. Kjøp og installasjon av nytt vann- og avløpsanlegg kan fort koste deg mellom 200.000 og 300.000 kroner.

Kartlegg anlegget ditt!

Det er derfor viktig å avklare statusen på anlegget ditt.
Vitek anbefaler alle borettslag og huseiere å orientere seg om hvor stikkledningene ligger. Dette er også viktig for å sikre at ledningene ikke blir skadet ved byggearbeid eller andre tiltak på eiendommen. Når du vet hvor rørene dine befinner seg, er det lurt å finne ut av hvilken tilstand de er i.

Vitek har i en årrekke inspirert stikkledninger. Det skjer ved at vi fører et kamera inn i rørene; noe som gir oss et godt overblikk over rørenes tilstand. Og hvis rørene dine trenger vedlikehold, kan rørfornying være et godt alternativ.

Vår erfaring er at rørfornying er en raskere og billigere metode enn å erstatte de gamle rørene med nye. Kort fortalt går metoden ut på at vi etablerer nye rør på innsiden av de gamle. Da trenger vi ikke å grave opp hager, pigge opp gulv eller rive ned vegger. Det er til stor fordel for alle.

Personvern innstillinger

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre dine personvernpreferanser. Det er verdt å merke seg at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler.